Uitkomsten

Bij Op Nummer Negen (Nieuwe Hoogstraat 9) kun je binnenlopen voor allerhande vragen aan de gemeente. Hoe kan dit buurtpunt meer bekendheid krijgen en nog meer nut? Er is meegedacht over kanalen om er bekendheid aan te geven. Ook gaven bewoners aan dat zij wel wat meer de diepte in zouden willen over bepaalde onderwerpen met de gemeente: ondernemers die zich niet aan de regels houden, het Jeugdhonk, ondermijning, vuilnis, terrassen en het afmeerverbod. Misschien kan er een serie avonden bij Op Nummer Negen georganiseerd worden? Fijn als iedereen mond-tot-mond reclame wil maken over het buurtpunt.

Voor cultuur in de buurt is nagedacht over aanbod en zichtbaarheid. Er zijn veel kleinschalige instellingen en een grote variatie aan aanbod. Culturele instellingen kunnen baat hebben bij meer afstemming en samenwerking, en onderlinge promotie. Vermeld ook eens ‘wat doet de buurman’ in een nieuwsbrief. Voorgenomen is om 1. een platform te maken waarop instellingen van elkaar kunnen zien wat de anderen doen en  2. tweemaal per jaar een rondetafelgesprek te houden. Sunke (Waag) en Olmo (Ons’ Lieve Heer op Solder) nemen hierin actie. Elena zorgt voor contact met amsterdam&partners.

Wat betreft buurtinitiatieven is er vooral behoefte gesignaleerd aan een overzicht van de vele initiatieven in de buurt. Hiervoor kan bij de Grooote Top een ‘meld je initiatief’-tafel worden ingericht. Als de initiatieven van elkaar op de hoogte zijn, ontstaat solidariteit, matchmaking, kennisuitwisseling en kunnen ze elkaar versterken.

Voor de jeugd is nagedacht over een locatie waar de jeugd een eigen vaste plek kan krijgen, en over activiteitenaanbod. Iedereen die geschikte activiteiten in de buurt kent, of die zelf zou willen aanbieden – heel graag. Stuur een mailtje aan [email protected]

Daarna is nog bij de kleine oproepjes aan bod gekomen:

– Wie heeft er een leuke activiteit voor op Meet the Locals? Hiermee doet student Yannick een proef.

– Voor de Geefmarkt op 27 maart zijn we nog op zoek naar: 

  • 2 personen met EHBO-certificaat of diploma
  • Helpers vooraf of op de dag zelf
  • Muzikanten voor een akoestisch optreden
  • Mensen die een stoelmassage willen geven
  • Mensen die iets lekkers willen bakken
  • Grote stukken stof om banieren mee te  maken en om in de kramen te leggen
  • 20 spanbanden, 10m lengte met een klem (te  leen)

Centrum Begroot loopt weer. Er is 450.000 euro te verdelen. Zet je plan erop voor 28 maart!

– Wie wil mede initiatief nemen voor het Buurtfestival 2022?

– Op 6 april 13.30 – 5.30 is een bijeenkomst over de Buurtbeurs (bewoners betrekken bij invulling lege horeca- en winkelruimten). Van harte uitgenodigd, laat even van je horen.