Uitkomsten

Maar liefst 24 deelnemers hebben verspreid over 2 ruimtes constructief meegedacht over 4 onderwerpen:

OpNieuw
Het buurtblad van de Nieuwmarktbuurt staat nu nog onder leiding van hoofdredacteur Roos Hendriks. Zij benut dit jaar om het team stevig invulling te geven. Daarna neemt ze een stapje terug. Er is meegedacht over manieren om gecommiteerde bestuursleden te werven en een geschikte coördinator voor de distributie.

24H Centrum
Op 14 mei vindt dit festival plaats waarmee het Centrum wordt gepresenteerd aan alle Amsterdammers. Programmeur Alexander van der Meer vroeg om suggesties voor mensen uit deze buurt om in een video/artikel uit te dragen wat onze buurt allemaal te bieden heeft.

Centrum Begroot
Voor de vierde keer krijgen we de kans om zelf plannen in te dienen en daar als bewoners van Centrum op te stemmen. Projectleider Anita Jolink heeft input gekregen voor verbetering van proces en communicatie, en hoe om te gaan met het dilemma dat de ingestuurde plannen regelmatig botsen met bestaand beleid.

Boomsspijker
De Boomsspijker wil dit jaar de programmering uitbreiden om een groter en diverser aantal mensen uit de buurt te bedienen. Er is meegedacht over welke typen activiteiten dat allemaal zouden kunnen zijn.

Daarna zijn nog enkele onderwerpen en initiatieven kort aan bod gekomen:

Jeugd
Andrea Palm ea zetten zich in om een eigen plek en programmering te krijgen voor jeugd / jongeren in de buurt. Op 8 februari vindt daarover een gesprek plaats met het Dagelijks Bestuur. Ook wordt het plan Top Tieners van Andrea dit jaar uitgevoerd dankzij Andrea. Wie wil meedoen of heeft suggesties voor de jeugd in de buurt? In de volgende Stadshart Top zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Buurtbeurs
De essentie van de Buurtbeurs is om bewoners te betrekken bij het invullen van lege horeca- en winkelruimten. Een initiatief van Elena, waar Maarten Brouwer bij is aangehaakt. We zoeken nu eerst vastgoedeigenaars die deze aanpak willen uitproberen. Suggesties heel welkom!


Buurtagenda
Zou het niet handig zijn om een Buurtagenda te hebben, waar alle publieksactiviteiten uit het oude stadshart op te vinden zijn? Culturele programmering, sociaal-maatschappelijk aanbod, inspraakavonden van de gemeente etc. Er wordt gekeken wie een rol willen spelen in de realisatie hiervan.

Grooote Top
Op 22&23 april vindt de tweedaagse Stadshart Top plaats, voor honderden buurtgenoten. Om elkaar te ontmoeten en allemaal samen te dromen én doen voor de toekomst van de buurt. Zet het in je agenda. En, we rekenen op iedereen om te helpen de hele buurt bij elkaar te krijgen 😉