Uitkomsten

We hebben kort teruggeblikt op de successen van het Hoodlab, het Buurtfestival, en de co-creatiebijeenkomst van bewoners en ondernemers om gezamenlijk een campagne richting bezoekers op te zetten. Dat proces loopt nog, en de gemeente schuift aan bij het vervolg op maandag 18 oktober.

Daarna hielden we een World Café over vier onderwerpen:

  • Amsterdam 750; hoe willen we dat als buurt vieren?
  • Samenwerking Buurt & Gemeente; wat gaat goed en wat kan beter?
  • Omgevingsvisie; hoe zien we onze buurt het liefst over 5 jaar?
  • De buurt na corona; wat willen we behouden uit de coronatijd en wat niet? 

Daar kwamen stapels interessante perspectieven uit, maar de opzet bleek te vluchtig om deze direct al in concrete plannen te vertalen. We zullen daarom voor de volgende keer een wat andere aanpak hanteren, waarbij we in 3 groepen uiteen gaan die ieder wat meer de tijd hebben om een onderwerp onder handen te nemen.

Suggesties welkom voor een onderwerp waar je zelf actief mee bezig bent!

Daarna presenteerden verschillende mensen hun initiatief/vraag voor de groep:

– Lennard is voor We Live Here benieuwd welke behoeften er in de buurt leven waar hun ruimte voor benut kan worden. En wie wil er komen kennismaken? (En wellicht vrijwilliger worden)


– Roos vroeg voor de Brandewijnsteeg wie er konden helpen bij het maken van een plan voor de inrichting van de straat, namens de gezamenlijke bewoners en gebruikers.


– Elena is met 2 InHolland studenten bezig om Meet the Locals producten te bedenken en testen. Wie wil er meedoen aan een brainstorm daarover op 26 oktober? En wie vindt het leuk om eventueel een product te testen?


– Alexander gaat een maandelijkse filmavond organiseren bij de Boomsspijker. Wie kent er nog filmmakers uit de buurt?


– Ravenna en Jelmer zetten het verhalenproject Ongekend.Zeedijk op. Welke verhalen van de Zeedijk mogen niet ontbreken?


– Voor de visuele identiteit van de Stadshart Top hebben we dezelfde vormgever als het Buurtfestival gevraagd. Welke beelden komen in je op voor zijn briefing? En wie kent een goede event-fotograaf om de volgende top aantrekkelijk vast te leggen?