Het was een mooie bijeenkomst afgelopen woensdag in de Oude Kerk. Met 23 deelnemers uit vele hoeken: coffeeshops, buurtwerk, klassieke muziek, kaas, buurtkrant, gebiedsmakelaardij, kunst, kerk etc. 

Uitkomsten

Hieronder vind je de 8 initiatieven die voorbij zijn gekomen, met hun hulpvraag. 

Bovendien hebben we gedachten verzameld voor de toekomst van de Stadshart Top. Rond deelnemers, aanpak, thema’s etc. De uitwerking daarvan vind je onderaan.

Buurtfestival

We vormen een team van ca 6 personen om met Burendag (24/25/26 sept) een eendaags Buurtfestival te organiseren. Met een heleboel activiteiten op verschillende locaties, en één centraal punt. Pim van Galen van de Boomsspijker en Elena zitten alvast in het team.

Vraag: wie willen er in het team om hier samen de schouders onder te zetten? 

We hebben dankzij de Stadshart Top nu een leuk groepje bij elkaar, maar er is altijd ruimte voor meer 😉

‘Iets’ bij ondernemers

Idee vanuit Michel de Vries van The Bulldog – kunnen we iets bij een heleboel ondernemers in de buurt zetten/hangen dat voor bewustwording en positieve actie zorgt?

Vraag: wie willen meedoen aan de co-creatie van een effectief ‘iets’?

Hier hebben zich diverse meedenkers voor aangemeld, van harte welkom als je ook wilt aansluiten!

Fonds voor Centrum

Op 6 juli is de lancering van het Fonds voor Centrum in de Oude Kerk vanaf 19 uur. Allen van harte uitgenodigd! Geef je op via deze link: https://datumprikker.nl/afspraak/aanwezigheid/pmx5vg97ewhybeyu 

Er is ook nog plek voor 1 of 2 leuke bewoners in het comité dat de aanvragen gaat beoordelen. En er worden financiers gezocht die aan het fonds willen bijdragen. Contact: Anouschka Trauschke <[email protected]>

Hoodlab

Het Hoodlab is een container die een tijdje in de wijk staat en honderden mensen betrekt in co-creatie voor de buurt. Het zou mooi zijn om een Hoodlab in onze buurt te hebben. 

Vraag: wie willen er in het Labteam? Contact: Arjen Heus  <[email protected]>

The Next Three Days

Idee van Jochem Bakker: bouw een systeem waarmee hosts in Amsterdam hun gasten kunnen wijzen op de nog beschikbare kaartjes in de kleine podia. Zo worden deze gesteund door het toerisme.

Vraag: wie willen dit (mede) opzetten, want Jochem is wel een aanzwengelaar maar geen afmaker. Ook contacten bij kleine podia gezocht…

Culturele Terrassen

De Culturele Terrassen gaan deze zomer weer van start. Wie willen er een buitenactiviteit organiseren voor de buurt? Dat kan via de Culturele Terrassen worden ondersteund met promotie, een klein budget en zo nodig contacten richting locaties.

Red Light Arts & Culture

Red Light Arts & Culture zet kunsten zoals klassieke muziek en poëzie in voor verbinding in de buurt. Hun vraag: wat kunnen wij voor de buurt betekenen? 

Hier zijn interessante suggesties uit gekomen, zoals een opera met buurtbewoners die het verhaal vanuit de buurt vertelt.

d’Oude Binnenstad

De buurtkrant is op zoek naar nieuwe geluiden, nieuwe jonge(re) mensen die voor de krant willen schrijven etc. Er zijn hiervoor tijdens de Top contacten gelegd met It’s OK (project Jeanne van Heeswijk vanuit de Oude Kerk), Red Light Arts & Culture en een aantal mensen die willen helpen zoeken. Ook was er de suggestie om een kinderredactie en/of jeugdpagina te vormen.

VERKENNING STADSHART TOP NOG GEWELDIGER:

Thema’s / doelen
Fijne leefomgeving
Thuiswerkers zijn een nieuwe groep, overdag-bewoners van de wijk (special edition?)
Groen
Veilige buurt

Communicatie
Stadshart promoten op de genoemde initiatieven (bijv stukje in d’Oude Binnenstad)
Communiceren “wie wij zijn” – events op social media etc
Promotie en bekendheid “samen aanpakken vraag & aanbod”
Platform voor wat er allemaal gebeurt

Deelnemers
200 deelnemers per keer
Meer (jonge) buurtbewoners
Meer sekswerkers
Inclusiviteit: in kaart brengen groepen in de samenleving. En wat is nodig om deze groepen samen te brengen bij de Stadshart Top? Denk ook aan mindervaliden, slechthorenden/slechtzienden en hoe zij hun belangen kenbaar kunnen maken aan de Top
Programma voor kinderen: visie ontwikkeling en nuttige dingen voor de buurt knutselen
Denk aan ouderen
Ook Chinese NL-ers erbij

Verbinding
Meer in contact met stadsgenoten
Prettige contacten in de buurt
Ideeën, initiatieven en mensen verbinden en combineren
Meer verbinding tussen ondernemers en van ondernemers met buurtbewoners (infomarkt?)
Elkaar kunnen & blijven vinden “Hallo, Buur!”
Ontmoeting jong & oud, bewoners + ondernemers
Krachten bundelen
Elkaar versterken, groeien als buurt: we kennen elkaar en weten elkaar te vinden

Proces
Co-creaties! & Weten wat er speelt, zodat er koppelingen gemaakt kunnen worden
Buurthuizen en meetingspots voor iedereen (huiskamers)
Gemeenschappelijk doel waardoor we verbinden
Dialoog der botsende belangen
Verbindende visievorming

Actie
Concreet maken & uitvoeren – begeleiding en workshops

Vergezicht
Wereldberoemd om hoe mensen met tegengestelde belangen samen creatief gingen doen

Wat is ‘de buurt’?
Hoe definieer je dat geografisch? Hoort bijvoorbeeld het Marineterrein er wel of niet bij?

En vooral…
Meer Taart