De Grooote Stadshart Top 2023

Afval, de betrokkenheid van internationals en de ontwikkeling van buurtmedia – dat waren een paar van de thema’s waar 130 mensen op 13 september tijdens de Grooote Top aan hebben samengewerkt. Bewoners, gemeente, sekswerkers, instellingen, ondernemers en kinderen maakten kennis met elkaar en elkaars wensen.

De ochtend stond in het teken van kennismaking tussen actieve buurtgenoten en hun initiatieven. In de middag vonden acht werksessies plaats om rond specifieke thema’s samen stappen te zetten.

De inzichten en plannen die daaruit voortkwamen vind je hieronder beknopt samengevat.

AFVAL

Tafel 1:

Om de Warmoesstraat en omliggende steegjes schoon te maken en houden wordt één team gevormd met bewoners, ondernemers, handhavers, gemeente etc.

Tafel 2:

Onder de noemer ‘klagen ruimt niets op’ is een appgroep gestart voor iedereen die wil afspreken om gezellig samen schoon te maken, met prikkers/bezems/waterpunten van de gemeente.

INTERNATIONALS IN THE COMMUNITY

In the city center roughly 54% are internationals. Enabling them to be socially active, contribute to society and by doing so feel at home is really important! The main barriers are language, time when meetings are scheduled and visibility of meetings. Next steps are to create a mailing list, start small collaborations and involve more internationals as well as Dutch citizens.

EERLIJK WERK VOOR ONGEDOCUMENTEERDE MENSEN

Buurtbewoners zoeken mensen die hen willen helpen met klusjes in en rondom huis. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die willen en kunnen werken, maar dit volgens de wet niet mogen omdat zij geen verblijfsvergunning in Nederland hebben. Zij zijn ‘ongedocumenteerd’. Tijdens de Grooote Top heeft een groep buurtbewoners gebrainstormd over mogelijke alternatieve wegen naar werk. In een follow-up meeting zetten ze dit om naar concrete acties.

BUURTMEDIA

Media-initiatieven en bewoners van de oude binnenstad maakten kennis en wisselden behoeften uit. Er is van gedachten gewisseld over een multidisciplinair platform met oa nieuws en een agenda. Voor buurtbewoners een dorps karakter, voor ondernemers en instellingen een manier om hun aanbod ook buiten de buurt bekend te maken. Ook kinderen, de OBA en amsterdam&partners kunnen er een rol in spelen. Er worden stappen gezet richting financiering en realisatie van het platform.

DUURZAAMHEID

Duurzame initiatieven in de buurt – het Klimaatmuseum, the UPCYCLE en AMS Institute – maakten kennis met elkaar en vonden synergie. Met de andere deelnemers is er gedroomd over een duurzame oude binnenstad en hoe dat eruit zou kunnen zien. Met als conclusie dat er in 2024 een hele Stadshart Top wordt gewijd aan duurzaamheid.

ONTWERP JOUW (DROOM)BUURT!

Drie kinderen tekenden hun wensen op de kaart: minder drukte op straat en mensen die goed uitkijken, meer prullenbakken en vuilnisophaal, een kinderburgemeester, minder stank van bier en coffeeshops en meer gezelligheid tussen de school.

TOERISTEN POSITIEF ACTIVEREN

Er zijn diverse prille initiatieven om toeristen positief te activeren door hen een belofte te laten doen (Mokum Pledge), kleine ondernemers en instellingen te promoten (Local Heroes), ‘have fun do good’ aanbod te presenteren (Positive Tourism Hub) en toeristen met bewoners afval te laten ruimen (CleanUp Club). Hierover is van gedachten gewisseld en onderlinge hulp aangeboden. Ook kwam de vraag op wat je kunt doen als bewoner van een plek waar je veel overlast ervaart.

BONDGENOOTSCHAP en SEKSWERKERS

Bewoners, sekswerkers en vertegenwoordigers van een aantal organisaties maakten kennis met elkaar en wisselden van gedachten over hoe bewoners een betere bondgenoot kunnen zijn van sekswerkers: stop stigmatiseren, luister naar sekswerkers, informeer jezelf en zorg dat er sekswerkers aan tafel zitten.