Bij deze constructieve en productieve Top presenteerden tientallen deelnemers hun initiatief of ambitie, waarna iedereen daarop aan kon haken. Op basis van belangstelling zijn vijf onderwerpen gekozen om verder uit te denken aan een tafel. Het verslag daarvan lees je hieronder.

Het Buurt – Broeinest

Rond deze tafel is nagedacht over het idee om een plek op de Wallen open te stellen als broeinest: waar bewoners (snode) plannen voor de buurt kunnen ontwikkelen, maar ook een plek waar mensen kunnen binnenlopen voor de gezelligheid. Vragen die langskwamen en waar op andere momenten verder over gepraat wordt: wie heeft behoefte aan zo’n plek en hoe bereik je deze mensen?

Nieuwe Buurtmedia

Nu de krant D’Oude Binnenstad ter ziele is, bouwt Bert Nap een netwerk om via nieuwe kanalen het buurtnieuws te delen. Er is nagedacht over jonge makers en hoe die te vinden, en de formulering van een redactiestatuut. In de Grooote Top is er gelegenheid om hier verder over te denken. Voor een gesprek met jongeren wordt een ander moment gezocht.

Amsterdam House of Arts and Crafts

Deze prachtige ruimte op de Oudeschans wordt maar ten dele benut. Initiatiefnemer Esther van Schagen zoekt contact met potentiële partners voor de structurele programmering van culturele en creatieve activiteiten. Tijdens de Top zijn een aantal nieuwe contacten gelegd. Ben je of ken je een leuke kandidaat, mail [email protected]

Open Embassy – convenant voor werk ongedocumenteerde mensen

Open Embassy wil met een groep bewoners zorgen voor veilig en eerlijk werk voor mensen die ongedocumenteerd zijn. Zou ‘fooi’ een kans zijn voor betaling binnen juridische kaders? Is er werk bij de Fixbrigade te doen, voor het isoleren van woningen? Ook zijn kerken genoemd om mee samen te werken.

Meer ruchtbaarheid voor inloopfunctie Huis De Pinto

Aanvankelijk werd heel oplossingsgericht gedacht; nodig mensen uit voor een feest, of dames in bikini voor de deur? Bij verder doorvragen bleek dat Huis De Pinto een cultureel aanbod heeft dat wel degelijk goed bezocht wordt. Ook weet het bijzondere doelgroepen te trekken zoals internationale studenten De conclusie is daarom: bouw voort op het bestaande mooie programma en vraag de huidige gasten naar hun behoefte. Ook gaan Boomsspijker, Huis De Pinto en vergelijkbare initiatieven om de tafel om elkaar te versterken.