De Stadshart Top op 7 juni in de Oude Kerk stond in het teken van twijfel en onzekerheden. Dit keer geen concrete initiatieven, maar veel ruimte om wensen, gemis, enthousiasme, tegenstrijdigheden, onzekerheden en overeenkomsten in de buurt met elkaar uit te wisselen. Hieronder vind je per tafel een korte impressie.

Buurtgevoel

Sociale cohesie is een belangrijk thema in de Nieuwmarkt; zoveel werd duidelijk bij deze tafel. Er is behoefte aan meer (creatieve) ontmoetingsplekken, en een beter cultureel en recreatief aanbod dan aansluit bij de behoefte van de bewoners.

Diverse vertegenwoordiging

Op een bepaalde manier zijn we in de Stadshart Top en in de binnenstad divers en aan de andere kant kunnen hier nog veel stappen in gezet worden. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat verschillende (groepen) mensen een stem hebben in het maken van de stad. Ken of weet jij iemand die onze al mooie groep mensen diverser kan maken en dit ook leuk kan vinden? Breng ons dan in contact en dan gaan wij proberen om ook de onderwerpen en vorm zo aan te laten sluiten dat verschillende mensen zich welkom en gehoord voelen.

Twijfel tafel

Deze tafel vormde zich rondom de vraag: waar twijfel je aan in relatie tot de buurt? Hieruit kwamen verschillende plekken, acties, opties en aanpakken voort waaraan werd getwijfeld en onzekerheden die in het gebied leven. Veel twijfel richtte zich tot beleid en plekken waar dit in terug te zien is, of de oprechtheid en verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken. Er werd ook getwijfeld over of er aan de twijfel tafel wel gedurfd werd om te twijfelen, aan de eigen overtuiging.

Netwerken

Hier werd gewerkt aan het in kaart brengen van verschillende directe en indirecte relaties en netwerken van betrokkenen bij de Stadsharttop. Aan de hand van initiatieven, verenigingen, hobby’s, plekken en ondernemingen/werkzaamheden waar de verschillende aanwezigen zich bij betrokken voelen in het gebied. Om zo inzicht te krijgen in de reeds bestaande verbanden en nieuwe verbintenissen waaraan nog gewerkt kan worden.