Uitkomsten

Diversiteit, Veiligheid, Kennismaking en het Doosje tegen Eenzaamheid waren de onderwerpen waar we dinsdag 7 maart 2023 in doken. De uitkomsten per onderwerp lees je hieronder.

Diversiteit

Wie missen we bij de Stadshart Top? Wie zouden we graag actiever bij de buurt betrokken zien? En hoe krijgen we dat voor elkaar? Er is een lijst gemiste groepen gemaakt. Vooral mensen van kleur, senioren en sekswerkers werden vaak genoemd. Concrete uitkomst is dat iedereen bij de volgende Top 1 iemand meebrengt die anders niet snel zou aansluiten. Nog een idee is om de Top te organiseren bij en met een locatie waarvan de doelgroep betrokken kan worden.

Veiligheid

Hoe kunnen de buurt en de gemeente beter samenwerken aan veiligheid? Microbuurtjes waar bewoners en bedrijven hyperlokaal samenwerken, zijn hierbij van grote waarde. Ze kunnen problemen signaleren, in actie komen en kwesties aankaarten. Als deze microbuurtjes onderling overleggen, en de gemeente hen weet te vinden, versterkt dat de aanpak voor veiligheid. Uitkomst is om microbuurtjes in de buurt (Wallen+Nieuwmarktbuurt) te inventariseren en bijeen te brengen. Wil je aansluiten, laat het weten!

LHBO-doosje

Het doosje tegen fatale eenzaamheid is klaar om in gebruik te worden genomen. Hoe kan dit worden ge├»ntroduceerd in de buurt, zodat mensen zich actief met het onderwerp gaan bezighouden? Uitkomst is dat Louke, Yvette en Bert op tournee gaan om het doosje te presenteren bij bijeenkomsten en plekken waar buurtgenoten te vinden zijn. Tips zijn welkom via [email protected].

Kennismaking

Voor het eerst een tafel zonder doel, waar je ongedwongen met elkaar kunt kennismaken. Hier is ook gepraat over de buurt, maar zonder agenda. Voor herhaling vatbaar!