Uitkomsten

Seks en de Buurt

Sekswerkers zouden meer steun vanuit de buurt willen ervaren en er zijn ook volop bewoners die zich bij hen betrokken voelen. Uitkomsten van het gesprek: Yvonique en Ellen gaan een kennisoverdracht-bijeenkomst organiseren voor bewoners rondom sekswerk op de Wallen. Ook gaan Stefanie, Ellen en Yvonique nadenken over het naar buiten brengen van een ander geluid rondom sekswerk in de buurt vanuit de buurt.

Eenzaamheid

BLY (Bert, Louke en Yvette) gaan het vrolijke LHBO-doosje verspreiden (Laatste Hulp Bij Ongelukken) om fatale eenzaamheid tegen te gaan. Hiervoor zoeken zij ca 750 euro subsidie. Er is met hen meegedacht over het helder en concreet communiceren van hun plan, en mogelijke geldpotjes.

Energiearmoede

Er is meegedacht met de gemeente over het bereiken van bewoners voor praktische onderlinge hulp bij energiebesparing. Het advies is om bestaande instanties te inventariseren die de doelgroep al bedienen en zo uit te gaan van bestaande structuren om besparing te stimuleren. Ook is er het idee voor een special edition Centrum Bespaart, die bewoners uitnodigt hun eigen slimme aanpak voor besparing te posten en daar betrokkenheid voor te werven.

Website voor de Stadshart Top

Er is meegedacht over functie en invulling van een te realiseren website. Deze is bedoeld om betrokkenheid te werven van nieuwe mensen, en vergroten van mensen die erbij waren en mensen die er niet bij konden zijn. De lopende initiatieven staan in de spotlight, inclusief contactpersoon. Redactie vergt veel tijd, dus de opzet moet aansluiten bij de beschikbare tijd.