Hiervan is geen volledig verslag gemaakt, wel van de Grootse Toekomstvisie sessie. Daarvoor is een apart document.

Grootse Toekomstvisie Stadshart 2030

gemaakt tijdens de Grooote Stadshart Top

toekomstvisie-image10

Op 22 april 2022 kwamen ongeveer veertig diverse mensen uit het stadshart van Amsterdam  (Nieuwmarktbuurt/Wallen) bij elkaar om een grootse tekening te maken van de toekomst van de buurt. 

De groep bestond uit bewoners, ondernemers, ambtenaren, de politie, maatschappelijke en culturele instellingen, vergroeners, kunstenaars etc.

Eerst zijn 8 belangrijkste thema’s/waarden bepaald door de deelnemers. Hier is in 8 groepen aan gewerkt, om te visualiseren hoe ieder onderwerp er in de toekomst uitziet in de buurt.

Daarna kon elke groep een paar mensen van andere tafels uitnodigen om mee te denken, zodat er ideeën opkwamen waarin verschillende thema’s elkaar versterken.

toekomstvisie-image17

De 8 gekozen thema’s/waarden:

 1. LOKALE ECONOMIE
 2. VEILIGHEID
 3. VERKEER EN BEREIKBAARHEID
 4. LEEFBAARHEID
 5. KUNST & CULTUUR
 6. WONEN
 7. TOERISME
 8. DUURZAAMHEID

Hieronder staat per thema samengevat wat ieder groepje graag ziet in 2030. Steeds zijn ter illustratie enkele tekeningen opgenomen.

LOKALE ECONOMIE

 • Dagelijkse boodschappen, bijvoorbeeld vanaf de boer
 • Ambachtelijke bedrijvigheid die er is versterken
 • Zelfstandig ondernemers
 • Lekker, eerlijk en betaalbaar eten, lokaal gemaakt
 • De ondernemer met diens visie en aanpak leren kennen, met elkaar erover in gesprek
 • Vooroordelen wegnemen
 • Materiële uitwisseling binnen de buurt
 • Mobiel verbinders hiervoor

VEILIGHEID

 • Politiebureau meer in de wijk met medewerking van de winkelstraat, bewoners en toeristen
 • Alternatieven bieden voor de straatdealers
 • Meteen geld afnemen en berechten
 • Team Werkt in burger
 • Politieagenten uit het buitenland importeren bij voetbalwedstrijd
 • Politievakanties
 • Een galerij politieportretten
 • Street art

VERKEER EN BEREIKBAARHEID

 • Ondergrondse parkeerplekken
 • Toeristen betalen meer 
 • Taxi’s op oproep
 • Betere communicatie met bewoners
 • Toeristen parkeren buiten centrum
 • Parkeerplaatsen rondom het centrum
 • Elektrische huursteps
 • Een hopper voor en door gepensioneerden
 • Buurtbakfiets
 • Watertaxi
 • Haal je eigen flitspakket op

LEEFBAARHEID

Wordt door vele aspecten bepaald:

 • Vuil
 • Fijne economie & aanbod
 • Kunnen slapen
 • Liefde en respect voor elkaar
 • Zet overal ‘met liefde’ achter

KUNST & CULTUUR

 • N.A.P. van vroeger is een voorbeeld. Daar ontmoetten kids uit de buurt elkaar in de kunstbibliotheek. Inspiratie van het Slangenpand. Live muziek, doeken. Een loket en doorgeefplek. 
 • De cafés zijn ook cultuur, behoed die voor het grote geld
 • Podia
 • Uitgaansgelegenheden
 • Concerten op de Nieuwmarkt, in hotels, huiskamers, de kerk
 • Kunstroute
 • Samenwerking met stopera
 • Horeca & Kunst
 • Pattapubliek, combi met Patta

WONEN

 • Leegstand -> wonen
 • Boven winkelpanden. Maak trappen met bruggen. 
 • Betaalbare sociale huurwoningen
 • Ouderen hier houden
 • Doorstromen vanuit opvang
 • Wooneiland in plaats van cruiseschepen
 • Open source registratie van de leegstand
 • Alternatieve woonvormen voor senioren
 • Combinatiewonen
 • Gemengde woonvormen
 • Verleiden en dwingen van pandenbazen om sociale huur boven winkels mogelijk te maken

TOERISME

 • De balans terug
 • Waar raakt wonen, werken en toerisme elkaar?
 • Toerisme in eigen stad
 • Bezoekers inspireren om naar Noord, Oost en West te gaan
 • Google maps manipuleren om Amsterdam ergens buiten de stad aan te geven

DUURZAAMHEID

 • Van het gas af
 • Productie en gebruik van energie fysiek bij elkaar
 • Verticale tuinen
 • Energie-opslag in vernieuwingsprojecten
 • Bijvoorbeeld warmte-koudeopslag in vernieuwde kademuren
 • Bomen
 • Bossen op daken
 • Groene daken
 • Circulaire hub
 • Infrastructuur (kabels)
 • In de stad blijven voor werk en recreatie
 • De Nieuwmarkt groen als het Museumplein
 • Bomen op het Oudekerksplein
 • Alle panden toegankelijk en betaalbaar verduurzaamd

Aan het einde van de sessie vroegen we wie een PLAN wilde omarmen en verder brengen.

Daar stonden zeven mensen voor op:

 • Stefanie – Nieuwmarkt Groen 2030
 • Sunke – Woongroep 2.0
 • Bonne – Kunstbuurtcentrum voor jong en oud
 • Jelmer – Toerisme intelligent spreiden
 • Ravenna – Kunst en cultuur in de publieke ruimte
 • Floortje – Alternatief vervoer bewoners
 • Arne – Leegstand in kaart brengen en omzetten naar woonruimte

De plannen Nieuwmarkt Groen 2030 en Kunstbuurtcentrum voor jong en oud worden in de Stadshart Top van 23 mei een stap verder geholpen. Met de andere initiatiefnemers wordt contact onderhouden zodat hun plannen een andere keer aan bod kunnen komen, wanneer de tijd daar rijp voor is.

Tenslotte:

Van de totstandkoming van de Grootse Toekomstvisie is een leuke timelapse gemaakt. Deze wordt meegestuurd met dit verslag.