De Stadshart Top op maandag 15 april staat helemaal in het teken van duurzaamheid. 

In de top van 31 januari hebben wij een inventarisatie gemaakt wat er in de buurt speelt, wie er zeker aanwezig moet zijn en wanneer wij denken dat die Top succesvol is.

Vervoer over water – vergroenen van wanden, daken en muren – duurzame herbestemming van parkeerplaatsen – oprichting van een energiecoöperatie – up-cycling en circulaire detailhandel – actie tegen voedselverspilling. Allemaal onderwerpen die ter sprake zijn gekomen en die wij in de Top willen oppakken.

De verschillende tafels worden geleid door een expert die zijn eigen ervaring en expertise kan inbrengen bij het werken aan een concreet voorstel voor een duurzame actie. Dat kan gaan over het vergroenen van een gevel, het opzetten van een nieuwe rerpairshop of het aanbieden van een voorstel bij de gemeente voor het opzetten van een energiecoöperatie voor de Nieuwmarktbuurt. 

Ben je ook van de partij? Schrijf je dan vooraf in en geef misschien ook op welk thema je wilt focussen.

Heb je nog vragen of concrete voorstellen die we nog kunnen meenemen in de voorbereiding? Mail het dan tot 20 maart aan [email protected]

Terug naar Initiatieven overzicht →

Duurzame Top